Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

toobusy
1138 2093 390
1886 8640 390
Reposted fromamatore amatore viayouaresonaive youaresonaive

June 29 2017

toobusy
5667 c4dd 390
6851 08cf 390
Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viaczoo czoo
7901 c8eb 390
Reposted fromdeadlyginger deadlyginger

June 14 2017

toobusy
toobusy
toobusy

May 16 2017

toobusy
Natłok myśli czasem bywa tak nieznośny, że człowiek zaczyna wariować i wpadać na takie pomysły, za które potem jest mu wstyd. Niektóre rany jesteśmy w stanie zakleić plastrem, inne jątrzą się całymi dniami, nie pozwalając zasnąć. W całym tym szaleństwie warto spojrzeć jednak na osobę, która codziennie nas wspiera, wytrzymuje nasze wyjątkowo zgryźliwe uwagi, częstuje uśmiechem, kiedy go potrzebujemy i stara się z całych sił nie pokazywać, jak bardzo jej ciężko. Skup się na tej osobie, nie pozwól, żeby ktoś z zewnątrz rościł sobie prawo do mącenia w Twoim życiu. Weź sprawy w swoje ręce, przytul ją do siebie i nigdy jej nie puszczaj. Mocno ją trzymaj! Oboje na to zasługujecie. 
— toobusy 160517

May 15 2017

toobusy

April 21 2017

toobusy
Raz na jakiś czas lubię poprzyglądać się Tobie we śnie, w pełni nieświadomej, leżącej głową na moim ramieniu i zawiniętej w niewyjaśniony sposób w kołdrę, koc, z poduszką między nogami, niespokojnym oddechem. Lubię zgadywać, co może się Tobie śnić. Moja bezsenność w połączeniu z Twoim pomrukiwaniem, kiedy tylko mocniej Cię obejmuję, nie jest już taka nieznośna. Jesteś lekiem na całe zło.

April 12 2017

Donoszę ci że rano wstałem
i nie ma niczego tu
na co chciałbym spojrzeć.
— Jerzy Grupiński
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakaakashy kaakashy
toobusy
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakaakashy kaakashy

April 07 2017

3134 4445 390

edgeofsensuality:

“Oh gawd, oh gawd!!! Leg cramp!”

Reposted fromamatore amatore viaaura-lunaris aura-lunaris

April 06 2017

toobusy
1529 b19e 390

April 02 2017

toobusy
7264 b699 390

March 29 2017

toobusy
9843 e304

March 26 2017

toobusy
2356 b839 390
Reposted byalmostloveraura-lunaris

March 23 2017

toobusy

March 21 2017

toobusy
9727 e62b 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl